Zmrazovací sprej

  • 11610400    |    VPE: 1
  • 4024596014452
    • podchladenie až na -45°C
400 ml
WEICON Zmrazovací sprej ponúka mnohostranné využitie, napr. pri vyhľadávaní porúch v elektronike, alebo pri opravách v priemyselných odvetviach. Zmrazovací sprej rýchlo ochladzuje obrobky na -45°C a umožňuje tiež cielené schladenie aj najmenších súčastí. WEICON Zmrazovací sprej je nevodivý a neutrálny k materiálom (mimo plastov) a možno ho používať v mnohých oblastiach techniky a priemyslu.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Naposledy prezerané