Vyhľadávač netesnostíhustý sprej

  • 11653400    |    VPE: 1
  • 4024596032630
    • pre prácu na kolmých plochách
    • testované DIN-DVGW
400 ml
bez DPH | s DPH
12,29 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (30,73 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Vyhľadávač netesností-hustý sprej je rýchly, jednoduchý a spoľahlivý spôsob, ako nájsť netesnosti v potrubí, v potrubiach na plyn a stlačený vzduch. Nesteká, preto je vhodný pre práce na kolmých plochách aj “nad hlavou“. Netvorí škodlivé zlúčeniny s týmito plynmi: oxid uhličitý (CO2), propán, bután, acetylén, kyslík, uhlie a zemný plyn, dusík, oxid dusný (N2O), CFC (chlór-fluorované uhľovodíky) a nie je horľavý. Sprej je použiteľný všade tam, kde sa používa stlačený vzduch, alebo plynné látky. Typické oblasti použitia sú potrubia, hadice, armatúry, skrutkové spoje, ventily a adaptéry.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (19,25 € / 100 g)
od 10,97 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (27,65 € / 100 g)
15,76 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (19,25 € / 100 g)
od 10,97 €

Pozor
H229 - Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Naposledy prezerané