Test-spray detektorov dymu

  • 11640250    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • bez silikónu
    • vyparuje sa bezo zvyšku

:

bez DPH | s DPH
25,96 €

s DPH, + doprava

Obsah: 250 ml (10,38 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Test-sprej detektorov dymu umožňuje rýchlo, spoľahlivo a bez prídavných zariadení otestovať funkčnosť optických a fotoelektrických dymových detektorov. Testsprej detektorov dymu pomáha vykonávať funkčnú skúšku. Sprej neobsahuje žiadne tuhé látky a odparuje sa bezo zvyšku. Teda funkčnosť zariadenia nie je v žiadnom prípade ovplyvnená. WEICON Test-sprej detektorov dymu je možné použiť vo všetkých oblastiach, kde sa používajú fotoelektrické dymové detektory, napríklad v priemysle, vo verejných zariadeniach, alebo v domácnostiach. Je bezpečný a ľahko použiteľný so šetrným ohľadom na elektroniku.
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €
Detekcia trhlín - Špeciálny čistič Detekcia trhlín - Špeciálny čistič
Obsah 0.5 l (35,40 € / 1 l)
17,70 €
Štartovací sprej Štartovací sprej
Obsah 0.4 l (38,55 € / 1 l)
15,42 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané