Test-spray detektorov dymu

  • 11640250    |    VPE: 1
  • 4024596026189
    • bez silikónu
    • vyparuje sa bezo zvyšku

:

bez DPH | s DPH
24,60 €

s DPH, + doprava

Obsah: 250 ml (9,84 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Test-sprej detektorov dymu umožňuje rýchlo, spoľahlivo a bez prídavných zariadení otestovať funkčnosť optických a fotoelektrických dymových detektorov. Testsprej detektorov dymu pomáha vykonávať funkčnú skúšku. Sprej neobsahuje žiadne tuhé látky a odparuje sa bezo zvyšku. Teda funkčnosť zariadenia nie je v žiadnom prípade ovplyvnená. WEICON Test-sprej detektorov dymu je možné použiť vo všetkých oblastiach, kde sa používajú fotoelektrické dymové detektory, napríklad v priemysle, vo verejných zariadeniach, alebo v domácnostiach. Je bezpečný a ľahko použiteľný so šetrným ohľadom na elektroniku.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané