Detektor trhlín

  • 11692500    |    VPE: 1
  • 4024596071684
    • Cleaner for the non-destructive material testing by way of colour penetration process
500 ml
bez DPH | s DPH
15,34 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 l (30,68 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

K materiálom neutrálny špeciálny čistič pre nedeštrukčné testovanie povrchu materiálov formou farebného procesu penetrácie. Vhodný pre kovy, väčšinu plastov, keramiku, sklo atď. Pred použitím na plasty je potrebné otestovať.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Naposledy prezerané