Štartovací sprej

  • 11660400    |    VPE: 1
  • 4024596030162
    • pre všetky spaľovacie motory
400 ml
bez DPH | s DPH
13,52 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (33,80 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Štartovací sprej je určený na jednoduché a bezpečné spúšťanie spaľovacích motorov. Vďaka zvláštnej kombinácii účinných látok umožňuje bezpečný studený štart všetkých motorov. Použitie je vhodné najmä pri nízkych teplotách, vlhkom počasí, alebo po dlhom odstavení motora. Šetrí motor i akumulátor. Štartovací sprej je vhodný pre dieselové i benzínové motory. S katalyzátorom, alebo bez neho, nákladné vozidlá, stavebné, alebo poľnohospodárske stroje, lodné motory, motorky, skútre. WEICON Štartovací sprej možno použiť kdekoľvek.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané