Tuk-adhézny -extra silný

  • 11540400    |    VPE: 1
  • 4024596000165
    • priľne
    • aj pod vodou
400 ml
WEICON Tuk-adhézny -extra silný- je špeciálne mazivo a korózna ochrana aj pre aplikácie pod vodou. Je to účinná ochrana pred agresívnymi kvapalinami v oblasti námornej dopravy a v mokrých prevádzkach. Tuk-adhézny -extra silný- je určený pre valivé i guľôčkové ložiská, kĺby, páky, klzné vedenia, vretená, vodiace skrutky, otvorené prevodovky, šnekové prevody, reťaze a laná a všade tam, kde je možné z dôvodu klzných rýchlostí používať tuk.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Naposledy prezerané