Sprej na klinové remene

Sprej na klinové remene

  • 11511400    |    VPE: 1
  • 4024596030957
    • vhodný pre silne zaťažené
    • hnacie remene
400 ml
bez DPH | s DPH
16,03 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (40,08 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Sprej na klinové remene je transparentný prostriedok na remene na báze syntetických elastomérov pre silno namáhané hnacie remene všetkých druhov. Predlžuje životnosť strojov a zariadení, zabraňuje odlupovaniu remeňov, prenáša plný výkon, odstraňuje pískanie, preniká do hĺbky pórov, zvyšuje účinnosť prenosu síl, zvyšuje trenie a priľnavosť, zabraňuje vzniku statického výboja, zvyšuje elasticitu a chráni pred starnutím. Sprej na klinové remene pre všetky druhy remeňov a pásov z obvyklých materiálov, napríklad z tkanín, kože, gumy alebo PVC. Možno ho použiť pre remene klinové, článkové, ploché, okrúhle, ozubené, rebrované, transmisné, alebo pre dopravníkové pásy. WEICON Sprej na klinové remene je vhodný pre všetky druhy hnacích remeňov v strojoch, AREG, kompresoroch, čerpadlách, generátoroch, dopravníkoch, mlynoch, vŕtacích a chladiacich zariadeniach. Pri dodržaní bezpečnostných pokynov možno použiť aj v prevádzkových podmienkach.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
W 44 T® Multi-Spray W 44 T® Multi-Spray
Obsah 0.5 l (24,34 € / 1 l)
12,17 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané