Primer G

Primer G

  • 10809050    |    VPE: 1
  • 4024596077006
    • Vhodný pre rôzne gumené materiály
50 g
bez DPH | s DPH
50,34 €

s DPH, + doprava

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

Špeciálne pojivo pre URETHANY na prípravu gumených a kovových povrchov.

Pozor
Resin
H226 - Horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Hardener
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332 - Škodlivý pri vdýchnutí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Naposledy prezerané