Stlačený vzduch sprej

  • 11620400    |    VPE: 1
  • 4024596014469
    • univerzálne použitie
    • rýchly a spoľahlivý
400 ml
WEICON Stlačený vzduch je možné p o u ž i ť v š a d e t a m , k d e s a p r a c h obvyklými spôsobmi odstraňuje len ťažko. Umožňuje suché bezdotykové čistenie aj v neprístupných kútoch a na citlivých povrchoch.

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

Naposledy prezerané