PTFE sprejPTFE-sprej

  • 11300400    |    VPE: 1
  • 4024596000561
    • grease-free
    • excellent sliding properties (non-stick)suché mazanie, výborné klzné vlastnosti
400 ml
bez DPH | s DPH
25,10 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (62,75 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON PTFE sprej je suché mazivo bez tukov, so separačným účinkom, na báze PTFE.MoS2 suchý klzný sprej je suché mazivo bez tuku s vysokou odolnosťou proti tlaku a vysokým teplotám od -200°C do +450°C. Povlak odpudzuje nečistoty, prach a vodu, je odolný proti olejom, tukom a chemikáliám, priľne na kovoch, plastoch a na dreve. Vysoký podiel MoS2 zaisťuje čisté mazanie, znižuje trenie, slúži ako núdzové mazanie a potláča hlučnosť. WEICON MoS2 suchý klzný sprej skracuje a skvalitňuje zábeh klzných ložísk, ozubených a ďalších prevodov, najmä pri vysokom zaťažení tlakom a pri nízkych klzných rýchlostiach. WEICON MoS2 suchý klzný sprej možno použiť pre vodiace koľajnice a klzné vedenia, pre pásové alebo valčekové dopravníky, sklzy, pre prevádzku raziacich zariadení, nakladacie mechanizmy, ako náhrada za silikónové separátory a všade tam, kde je mazanie tukom alebo olejom nežiaduce alebo neprípustné.
Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Separačný sprej Separačný sprej
Obsah 0.4 l (28,93 € / 1 l)
11,57 €
W 44 T® Multi-Spray W 44 T® Multi-Spray
Obsah 0.5 l (24,34 € / 1 l)
12,17 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané