WEICON UW
WEICON UW
WEICON UW Reparaturen an Schleusentoren

WEICON UW

  • 10440005    |    VPE: 1
  • 4024596017262
    • pastovitá
    • plnená minerálmi
    • tvrdne pod vodou
    • ako aj na vlhkých a mokrých povrchoch
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
101,30 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (202,60 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON UW je dvojzložková epoxidová živica s rýchlym vytvrdzovaním, a je obzvlášť vhodná na opravy a vylepšenia potrubí, čerpadiel, nádrží a kontajnerov. Vďaka svojmu špeciálnemu zloženiu WEICON UW aj pod vodou vytvára veľmi dobrú priľnavosť k rôznym materiálom, a preto sa dá použiť v celom odvetví námornej a vnútrozemskej lodnej dopravy, v čistiarňach odpadových vôd a všade tam, kde je problém s vlhkosťou a mokrým prostredím.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané