AN 302-70
AN 302-70
AN 302-70 Sicherung einer Kontermutter

AN 302-70

  • 30270150    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • zaistenie skrutiek a
    • čapov
    • schválenie pre pitnú
    • vodu a DVGW

:

bez DPH | s DPH
34,49 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (68,98 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

stredná viskozita vysoká pevnosť ťažko demontovateľný
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (109,72 € / 1 kg)
54,86 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (162,52 € / 1 kg)
81,26 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (119,12 € / 1 kg)
357,35 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Naposledy prezerané