AN 302-70
AN 302-70
AN 302-70 Sicherung einer Kontermutter

AN 302-70

  • 30270150    |    VPE: 1
  • 4,02E+12
    • zaistenie skrutiek a
    • čapov
    • schválenie pre pitnú
    • vodu a DVGW

:

bez DPH | s DPH
36,29 €

s DPH, + doprava

Obsah: 50 ml (72,58 € / 100 ml)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

stredná viskozita vysoká pevnosť ťažko demontovateľný
WEICON F WEICON F
Obsah 0.5 kg (100,80 € / 1 kg)
50,40 €
WEICON BR WEICON BR
Obsah 0.5 kg (155,00 € / 1 kg)
77,50 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (113,82 € / 1 kg)
341,46 €

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.

Naposledy prezerané