WEICON SF
WEICON SF
WEICON SF Reparatur einer Leckage an einer Wasserleitung

WEICON SF

 • 10250005    |    VPE: 1
 • 4024596002596
  • pasta
  • plnená oceľou
  • rýchlo vytvrdzujúca
  • certifikované DNV GL
  • doba spracovania 5 min.

:

bez DPH | s DPH
63,06 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (126,12 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON SF je zvlášť vhodná pre rýchle opravy netesných potrubí, plášťov a prevodoviek, pre kotvenie a výrobu upínacích prípravkov. WEICON SF sa môže používať v strojárstve, pri výrobe nástrojov, pri výrobe modelov a foriem, pri opravách lodí a v ďalších oblastiach.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Pozor
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané