WEICON Odlievacia živica MS 1000
WEICON Odlievacia živica MS 1000
WEICON Odlievacia živica MS 1000 Vergießen eines Geländer-Rohres im Innenbereich

WEICON Odlievacia živica MS 1000

  • 10520010    |    VPE: 1
  • 4024596003371
    • tekutá
    • bez plniva
    • čistá živica s nízkou viskozitou

:

bez DPH | s DPH
91,49 €

s DPH, + doprava

Obsah: 1 kg

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Odlievacia živica MS 1000 je vhodná pre najrôznejšie aplikácie, napr. zalievanie elektrických komponentov. Je možné ju miešať s rôznymi plnivami (práškovými, vláknitými, tkaninovými), napr. pre výrobu podporných tuhých výplní. WEICON odlievaciu živicu MS 1000 je možné používať v elektropriemysle, v strojárstve a mnohých ďalších oblastiach.
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Titan Opravná tyčinka Titan
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
od 19,81 €

Pozor
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané