WEICON WR2
WEICON WR2
WEICON WR2 Reparatur eines Haarrisses an einem Pumpengehäuse

WEICON WR2

  • 10350005    |    VPE: 1
  • 4024596002824
    • pasta
    • plnená minerálmi
    • oteruvzdorná
    • vysoko odolná proti oderu
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
60,48 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (120,96 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON WR2 je vhodná obzvlášť pre oblasti, kde sa nedajú spracovávať odlievacie hmoty, napr. pri opravách dopravných systémov, vodiacich koľajníc, alebo klzných dráh. Používa sa tiež na ochranu pred opotrebovaním kovových plôch, ktoré podliehajú vysokej abrázií a erózii, resp. ako oteruvzdorný podklad pred konečným náterom WEICON Keramikou BL. WEICON WR2 je možné použiť pri stavbe strojov a zariadení, pri výrobe prístrojov a v ďalších oblastiach priemyslu.
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Titan Opravná tyčinka Titan
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
od 19,81 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané