WEICON WR
WEICON WR
WEICON WR Instandsetzung einer Antriebswelle nach Abrieb und Verschleiss
WEICON WR Beschichtung einer Kreiselpumpe

WEICON WR

  • 10300005    |    VPE: 1
  • 4024596002657
    • tekutá
    • plnená oceľou
    • oteruvzdorná
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
72,88 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (145,76 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON WR je vhodná pre oblasti, v ktorých kovové diely podliehajú silnému opotrebovaniu následkom trenia. Pre opravy a repas hriadeľov, ložísk, rezacích a raziacich zariadení, pre výrobu modelov, odlievanie, a pre kopírovacie frézy, podlievanie strojov, alebo ako oteruvzdorná vrstva pred konečným náterom WEICON Keramikou BL. WEICON WR je možné používať v strojárstve, pri výrobe nástrojov, modelov a foriem a v mnohých ďalších oblastiach priemyslu.
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Titan Opravná tyčinka Titan
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
od 19,81 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H302 + H332 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané