WEICON Keramik W
WEICON Keramik W
WEICON Keramik W Verklebung von Aluminiumoxyd-Steinen

WEICON Keramik W

  • 10460005    |    VPE: 1
  • 4024596015848
    • pasta
    • plnená minerálmi
    • extrémne odolná proti oteru
Tento produkt nie je momentálne k dispozícii!

:

bez DPH | s DPH
126,26 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.5 kg (252,52 € / 1 kg)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Keramik W je pasta, plnená minerálmi, teplotne odolná až do +150°C (+302°F) (krátkodobo až do +260°C/+500°F) a odolná proti chemikáliám. Ponúka veľmi dobrú ochranu proti opotrebovaniu a oteru. WEICON Keramik W je nestekavá pasta a môžeme s ňou pracovať na zvislých plochách, dokonca aj „nad hlavou“. WEICON Keramik W je vhodná pre lepenie obkladov z oxidu hlinitého, pri stavbe mlynov, pre obklady plášťov silne namáhaných čerpadiel, ako ochrana klzných ložísk proti oteru, pre obklady sklzov, alebo potrubí, a všade tam, kde je z optických dôvodov nežiadúce použiť tmavšie produkty. WEICON Keramik W je vhodné použiť pri stavbe strojov a zariadení, pri konštrukcii mlynov, prístrojov a v ďalších oblastiach priemyslu.
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Titan Opravná tyčinka Titan
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
od 19,81 €

Nebezpečenstvo
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobým

Naposledy prezerané