Mosadz-sprej

  • 11102400    |    VPE: 1
  • 4024596000493
    • vysokokvalitný a efektný
400 ml
bez DPH | s DPH
24,35 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (60,88 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Mosadz-sprej je kovový sprej s vysokým podielom mosadze a s typickým mosadzným odtieňom. Je vhodný na ochranu a na optické zvýraznenie povrchov rôznych materiálov. Mosadz-sprej je možné použiť pre reštaurátorské a dekoračné účely, v umení, pre hobby a majstrovanie. Je vhodný pre dodatočné opravy žlto chrómovaných dielov poškodených zváraním, vŕtaním, alebo frézovaním.
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €
Nerez-sprej Nerez-sprej
Obsah 0.4 l (61,98 € / 1 l)
24,79 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlh

Naposledy prezerané