Meď-sprej
Meď-sprej Dach einer orthodoxen Kirche in Rumänien

Meď-sprej

  • 11101400    |    VPE: 1
  • 4024596000486
    • vysoko kvalitný a efektný
400 ml
bez DPH | s DPH
19,66 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (49,15 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Meď-sprej je vysoko kvalitný kovový sprej s dobrou priľnavosťou, s vysokým podielom medi, pre ochranné a dekoratívne povlaky, s efektným charakterom farebného kovu, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Slúži tiež na optické zvýraznenie (ako meď) povrchov rôznych materiálov, dielov. Meď-sprej je možné použiť na okenné plechy, odkvapy a zvody, vonkajšie osvetlenie, poštové schránky, na dekorácie a pre umeleckú tvorbu.
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (40,33 € / 1 l)
16,13 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (108,78 € / 1 kg)
326,34 €
Nerez-sprej Nerez-sprej
Obsah 0.4 l (50,10 € / 1 l)
20,04 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlh

Naposledy prezerané