Citrusový čistič

  • 15210005    |    VPE: 1
  • 4024596032944
    • Univerzálny čistič na báze
    • extraktov z citrusovej kôry

:

bez DPH | s DPH
132,31 €

s DPH, + doprava

Obsah: 5 l (26,46 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Citrusový čistič je určený na čistenie strojov a zariadení, jemnú a presnú mechaniku v priemysle aj v remeselnej výrobe. Citrusový čistič ľahko odstraňuje znečistenie olejom, tukom, živicou, dechtom, mazivami a zvyšky, alebo oter gumy. WEICON Citrusový čistič je možné použiť aj na znečistenie (prepisovacou) ceruzkou, alebo popisovačmi. Čistí rôzne povrchy, ako je kov, plast, sklo, keramika, alebo natreté povrchy. Citrusový čistič je možné univerzálne použiť, napríklad v priemysle a remeselnej výrobe, pri výrobe okien, vo verejných zariadeniach a doprave, v stavebných firmách a v domácnostiach. Pred použitím je potrebné vyskúšať znášanlivosť s čisteným materiálom na neviditeľnom mieste.
Opravná tyčinka Meď Opravná tyčinka Meď
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €
Opravná tyčinka Multi-Purpose Opravná tyčinka Multi-Purpose
Obsah 57 g (34,75 € / 100 g)
19,81 €
Opravná tyčinka Oceľ Opravná tyčinka Oceľ
Obsah 57 g (24,14 € / 100 g)
od 13,76 €

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy

Naposledy prezerané