Penový čističPenový čistič

Penový čističPenový čistič

  • 11209400    |    VPE: 1
  • 4024596076092
    • Pre potravinársky priemyselspeciálny čistič pre potravinársky
    • priemysel
    • univerzálne použiteľný
    • schválené NSF A1
400 ml
bez DPH | s DPH
13,98 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (34,95 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-14 dní

WEICON Penový čistič je univerzálne použiteľný a je vhodný pre čistenie a odmasťovanie vode odolných povrchov a na odstránenie znečistenia na plastových, sklenených a textilných povrchoch. Vďaka registrácii NSF A1 je Penový čistič vhodný čistiaci prostriedok na použitie v citlivých oblastiach, ako je potravinársky a nápojový priemysel, ako aj vo farmaceutickom a kozmetickom priemysle. Sprej je vhodný na čistenie dopravných pásov, ktoré sú v kontakte s potravinami, napríklad vo výrobných linkách, alebo v maloobchodných predajniach. Odstraňuje znečistenia na krytoch strojov, čistí váhy, ploché obrazovky, dotykové obrazovky, navigačné systémy a mnoho ďalších. Penový čistič odstraňuje mnoho rôznych nečistôt, ako sú oleje a tuky, odtlačky prstov, sadze, nikotín, prach a zvyšky hmyzu. Môže byť použitý tam, kde sa nesmú používať kyslé, alebo zásadité čistiace prostriedky.WEICON Foam Cleaner is universally applicable and can be used for the cleaning and degreasing of water-resistant surfaces and for the removal of soilings on plastic, glass and textile surfaces.

Due to its NSF A1 registration, Foam Cleaner is suitable for applying in sensitive areas, such as the food and beverage industry as well as in the pharmaceutical and cosmetic industry.

It is suitable for the cleaning of conveyor belts with contact to food, for example in production lines or retail shops. It removes soilings on machine housings and cleans scales, flat screens, touch screens, navigation systems and many more. Foam Cleaner eliminates many different impurities, such as oils and greases, fingerprints, soot, nicotine, dust as well as residues of insects. It can be used wherever acidic or alkaline detergents are not allowed.

Čistič S Čistič S
Obsah 0.5 l (24,04 € / 1 l)
12,02 €
Čistič bŕzd Čistič bŕzd
Obsah 0.5 l (21,02 € / 1 l)
10,51 €
Priemyselný čističPriemyselný čistič Priemyselný čističPriemyselný čistič
Obsah 0.5 l (23,74 € / 1 l)
11,87 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Naposledy prezerané