Konzervačný sprej

  • 11550400    |    VPE: 1
  • 4024596001032
    • ochrana kovových dielov
    • proti korózii pre skladovanie v interiéroch
400 ml
bez DPH | s DPH
14,59 €

s DPH, + doprava

Obsah: 0.4 l (36,48 € / 1 l)

Okamžite odoslateľné, dodacia lehota cca. 1-3 dni

WEICON Konzervačný sprej vytvorí transparentný, ochranný film, s certifikátom TÜV, ktorý trvale konzervuje kovové nástroje a jemné súčiastky suchou vrstvou na báze vosku. WEICON Konzervačný sprej je možné použiť ako protikoróznu ochranu nenatrených a neošetrených kovových dielov, alebo nástrojov, pre ochranu pri námor nej preprave na konzerváciu nástrojov a jemných súčiastok pri uskladnení v interiéroch. Ochrannú vrstvu možno ľahko odstrániť (napr. pomocou WEICON Čistič S).
Stop hrdzi sprej Stop hrdzi sprej
Obsah 0.4 l (50,65 € / 1 l)
20,26 €
WEICON CBC WEICON CBC
Obsah 3 kg (136,58 € / 1 kg)
409,75 €
Nerez-sprej Nerez-sprej
Obsah 0.4 l (61,98 € / 1 l)
24,79 €

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Naposledy prezerané