Alu-ochrana brúsiva

Kühlschmier- und Trennmittel

Číslo produktu: 11451400
|
detail.eanTitle4024596021177

13,28 €*

Obsah: 0.4 L (33,20 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

účinný pre všetky brúsne materiály | bez silikónu

WEICON Alu-ochrana brúsiva pôsobí pri brúsení ako chladiaca a mazacia kvapalina, aj ako separátor. Znižuje teplotu v obrábanom mieste a tvorí na brúsnom nástroji nepriľnavú vrstvu bez silikónu. Vďaka WEICON Alu-ochrane brúsiva sa zabraňuje zaneseniu a póry brúsneho materiálu zostávajú otvorené. Pomocou Alu-ochrany brúsiva sa výrazne predĺži životnosť brúsneho kotúča a pracovný výkon možno zvýšiť až o 350%. WEICON Alu-ochranu brúsiva je možné použiť pre všetky brúsne nástroje na podkladoch ako sú tkaninové kotúče, nekonečné pásy, brúsne hrnce, priamočiare brúsky a špeciálne stroje.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.