Multifunkčný odizolovač

Multifunkčné odizolovače WEICON TOOLS plnia rôzne funkcie: Obvodový rez, pozdĺžny rez, odizolovanie a rezanie. Profesionálne odblankovanie a odizolovanie je možné len s jedným nástrojom.