Platba a doprava


Doprava

(1) Preprava je možná len v rámci Slovenska. Služba je poskytovaná v Martine.

(2) Dodacia lehota je cca. 1-7 pracovných dní.

(3) Náklady na dopravu v rámci Slovenska sú 8,40 EUR za dodávku.

(4) Ak nie je dohodnuté inak, tovar bude doručený z nášho skladu na Vami uvedenú adresu; platia poplatky za dopravu. Náklady vyplývajúce z uvedenia neúplnej alebo nesprávnej adresy vám budú účtované.

(5) Tovar zostáva naším majetkom až do prijatia celej platby. (6) Tovar doručuje náš prepravný partner Slovenská pošta.


Návraty

(1) Ak dodaný tovar vykazuje zjavné poškodenie v dôsledku prepravy, ihneď ho reklamujte u doručovateľa a bezodkladne nás kontaktujte. To nám pomáha pri podávaní vlastných nárokov voči prepravcovi alebo prepravnému poisteniu.

(2) Ďalšie informácie o vašom práve na odvolanie a šablónu odvolania nájdete na uvedenom odkaze.


Platobné podmienky

(1) Platbu je možné uskutočniť platbou vopred, na základe vystavenej predfaktúry, alebo prostredníctvom kreditnej karty a SEPA prevodom.

ALTIS Slovakia s.r.o.

Záturčianska 10290/66

036 01 Martin

Slovensko