Sustainability

Udržateľnosť vo WEICON

Chémia a udržateľnosť –
je to vôbec možné?

Naša medzinárodne pôsobiaca rodinná firma vyrába chemické produkty už viac ako 70 rokov. Vďaka našim lepidlám a tesniacim materiálom, ktoré sa používajú vo výrobe, pri opravách, údržbe a servise, udržiavame svetový priemysel v chode. Právom a nevyhnutne sa tu však vynára otázka: Môžeme ako chemická spoločnosť vôbec konať udržateľne?

Naša odpoveď na túto otázku je jednoznačne áno. Každá spoločnosť má dnes povinnosť vážne sa zaoberať otázkou udržateľnosti. A každá spoločnosť môže v rámci svojich možností prijať opatrenia, ktoré umožnia budúcim generáciám žiť hodnotnú budúcnosť.

Na tejto stránke vysvetľujeme, ako sa v spoločnosti WEICON zaoberáme témou udržateľnosti. Ukážeme, aké veľké a malé opatrenia prijímame pre zmysluplný dnešok a ako iniciujeme nové veci, ktoré pomôžu formovať nádejný zajtrajšok.

ann-katrin-weidling-weicon
"Ktorákoľvek spoločnosť si v dnešnej dobe ešte stále myslí, že nemá nič spoločné s otázkou udržateľnosti, nepochopila, o čo ide."

ANN-KATRIN WEIDLING, VÝKONNÁ RIADITEĽKA SPOLOČNOSTI WEICON

Čo robíme

CO2-Kreislauf-Kompensieren-Reduzieren-Vermeiden

Zamedzenie emisií CO2 & zníženie

Kompenzácia emisií CO2 je dobrá vec, ale v boji proti klimatickým zmenám nestačí! To je dôvod, prečo kompenzácia ide vždy ruka v ruke s opatreniami na predchádzanie a znižovanie emisií CO2. Pre nás to v prvom rade znamená kritické spochybnenie existujúcich procesov a iniciovanie zmien – bez ohľadu na to, aké sú veľké alebo malé.

Znie to trochu abstraktne? Potom je tu niekoľko konkrétnych príkladov:


solarenergie-weicon

Zodpovedné využívanie energie

Aby sme prispeli k energetickému prechodu, od začiatku roku 2022 sa v našom sídle v Münsteri spoliehame výlučne na zelenú elektrinu. Okrem toho sa na veľkej časti našich budov nachádzajú fotovoltaické systémy.

Pokiaľ ide o úsporu energie, aj malé veci môžu mať veľký význam: Napríklad sme vymenili množstvo žiariviek za LED diódy, výrazne skrátili dobu vonkajšieho osvetlenia a intenzitu rôznych vnútorných svetiel alebo nahradili trvalé osvetlenie v našom sklade náradia detektormi pohybu.

weicon-tools-kartonagen

Kartón namiesto plastu

Blistrové balenia sú u nás minulosťou! Namiesto toho dostalo naše náradie od začiatku roku 2020 recyklovateľný vonkajší obal. Vďaka tomu ušetríme viac ako šesť ton plastov ročne.

e-mobilitaet-fahrrad-leasing-weicon

Lízing bicyklov & E-mobilita

Kde vznikajú obzvlášť veľké množstvá emisií CO2? Presne tak, na každodennej ceste autom do práce. Vďaka našej ponuke prenájmu bicyklov však majú naši zamestnanci možnosť dochádzať do práce bez znečistenia. Samozrejme, kolegovia, ktorí bývajú ďaleko, sú stále odkázaní na auto, ale veľa ľudí z Münsteru k nám prichádza na bicykli.

Zamerali sme sa aj na tému e-mobility a v našom sídle sme nainštalovali 15 e-nabíjacích staníc. Aj v Nemecku čoraz viac využívame e-pohon v našom vozovom parku.
nachhaltige-abisolierwerkzeuge-weicon

Séria udržateľného náradia

S našou sériou náradia Green Line sme sa úplne zbavili bežných plastov. Namiesto toho používame tzv. biopolymér – bioplast.

Náradie sa skladá až z 97 % z obnoviteľných a prírodných surovín a vyrába sa zväčša bez použitia obmedzene dostupnej ropy.
Rovnako ako všetko naše náradie sa aj Green Line vyrába v Nemecku.
digitalisierung-arbeitsprozesse-weicon

Digitalizácia namiesto papierového neporiadku

V nemeckých kanceláriách sa denne vytlačí v priemere 18,7 listov papiera na obyvateľa (zdroj: Monitor bezpapierovej práce 2020 – Fellow Digitals). Mnohé spoločnosti si však v súčasnosti uvedomili, že digitalizácia procesov môže výrazne znížiť spotrebu papiera. V tejto oblasti sme už prijali niektoré opatrenia a napríklad sme zrušili papierovanie faktúr alebo digitalizovali procesy v sklade a pri spracovaní expedície.

Napriek úsporám si uvedomujeme, že v dôsledku rastúceho online obchodu máme zvýšenú potrebu prepravných krabíc, čomu sa nedá vyhnúť. Na rozdiel od hrubých papierových šanónov.
regenwasser-sammeln-zisterne

Zber dažďovej vody

Voda je vzácna. Preto sme na zavlažovanie vonkajších priestorov nechali nainštalovať podzemnú cisternu na dažďovú vodu, ktorá dokáže uskladniť až 30 000 litrov. Okrem zhromažďovania a skladovania vody sa samozrejme snažíme čo najviac znížiť jej spotrebu, napríklad inštaláciou špeciálnych perlátorov.

nachhaltigkeit-weicon-massnahmen

Aj malé kroky sa počítajú

To, čo platí pre súkromné osoby, platí aj pre spoločnosti: Aj malé zmeny v správaní môžu pomôcť chrániť životné prostredie: Pre nás to zahŕňa aj také veci, ako je prechod z batérií na vymeniteľné batérie do klávesnice a myši, mlieko do kávy v hrnčekoch namiesto plastových kapsúl alebo prechod na papierové uteráky s certifikátom FSC. Takéto drobnosti sa môžu zdať banálne, ale znižujú množstvo odpadu. Niekedy sa stačí pozrieť trochu bližšie, aby ste bez väčšej námahy zistili rozdiel.

spenden-soziale-projekte

Zrieknutie sa reklamných materiálov

Perá, kľúčenky a čokolády na Vianoce. Pred niekoľkými rokmi sme prestali našich zákazníkov zasypávať takýmito reklamnými darčekmi. Nie preto, že by sme nemali radi našich zákazníkov, ale preto, že veríme, že môžeme zodpovednejšie zaobchádzať so zdrojmi našej planéty a že peniaze, ktoré míňame na takéto "maličkosti", môžeme lepšie investovať do sociálnych projektov.

Ekologická zisková spoločnosť

Mimochodom, mnohé z našich malých a veľkých opatrení, ale aj mnohé z našich nápadov do budúcnosti, vznikli na základe projektu Ökoprofit. Ökoprofit je celoštátny projekt spolupráce, v rámci ktorého sa podnikom poskytujú informácie a odborné znalosti o znižovaní prevádzkových nákladov prostredníctvom opatrení na ochranu životného prostredia a klímy, čím sa šetria prírodné zdroje a CO2. V roku 2019/20 sme sa úspešne zapojili do projektu.


FZ_siegel_kn_unternehmen
CO2-Kreislauf-Kompensieren-Reduzieren-Vermeiden

Pohľad na udržateľnosť ako celok

Zásada udržateľnosti sa musí vždy posudzovať komplexne. Čo to znamená? Udržateľnosť je založená na troch rovnako dôležitých pilieroch, ktorými sú ekológia, ekonomika a sociálne otázky. Na základe týchto pilierov môžu spoločnosti formulovať usmernenia pre udržateľné opatrenia. Cieľom je zabezpečiť a zlepšiť ekologickú, hospodársku a sociálnu výkonnosť spoločnosti.

Sociálna sieť


Udržateľnosť je oveľa viac než len plnenie environmentálnych cieľov. Sociálne otázky sú tiež jedným z troch pilierov (spolu s ekológiou a hospodárstvom). Od roku 2017 podporujeme charitatívne organizácie na celom svete. Medzi nimi sú aj združenia, ktoré pracujú pre životné prostredie, ľudí a zvieratá. O tom, kam pôjdu naše dary, rozhodujú naši zamestnanci.
lichtstrahl-uganda-sponsor-weicon

Klimatická neutralita


Naše sídlo v Nemecku je klimaticky neutrálne – ale čo to presne znamená?

Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť je klimaticky neutrálna, ak sú všetky emisie alebo skleníkové plyny, ktoré poškodzujú klímu, kompenzované certifikovanými kompenzačnými projektmi.

Uznali sme, že dobrovoľná kompenzácia nevyhnutných emisií je nevyhnutná na boj proti zmene klímy. Z tohto dôvodu spoločnosť Fokus Zukunft GmbH & Co. KG určila vplyv na klímu pre naše sídlo v Nemecku podľa normy GHG. Údaje o spoločnosti potrebné na výpočet sme poskytli vopred. Zakúpením certifikátov na ochranu klímy na roky 2022 a 2023 kompenzujeme emisie skleníkových plynov, ktoré spôsobujeme. Týmito certifikátmi podporujeme projekt vodnej elektrárne v Turecku, ktorý bol certifikovaný pod zvrchovanosťou VERRA na základe normy Verified Carbon Standard.

FZ_siegel_kn_unternehmen

V budúcnosti by sme chceli pravidelne vykonávať recertifikácie, aby sme si mohli dlhodobo plniť svoju zodpovednosť. Naším dlhodobým cieľom by malo byť zaznamenávanie našich emisií CO2 a ich kompenzácia aj pre naše dcérske spoločnosti po celom svete.

Každý, kto chce vedieť, čo presne je uhlíková stopa, ktoré skleníkové plyny sú zahrnuté do výpočtu alebo čo sa stane s certifikátmi CO2 po ich zakúpení, nájde v tomto podrobnom vysvetlení to, čo hľadá.wasserkraftprojekt


Projekt vodnej elektrárne poskytuje cenovo dostupnú a čistú energiu, vytvára dôstojnú prácu a hospodársky rast a prispieva k ochrane klímy tým, že eliminuje fosílne palivá. Turecko sme si vybrali z "osobných dôvodov", keďže tu máme vlastnú pobočku.Čo prinesie budúcnosť

Udržateľná činnosť nie je úloha, ktorú si môžete v určitom okamihu odškrtnúť. Udržateľná činnosť je skôr večný proces.

Vieme, že nie sme dokonalí a že je ešte veľa skrutiek, ktoré musíme otočiť, aby sme sa správali ešte ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

Nemôžeme zrazu zmeniť lepidlo na cukrovú vatu, ale neustále sa zaoberáme implementáciou rôznych tém a procesov. V súčasnosti napríklad skúmame ďalšie opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti v existujúcich budovách. Okrem iného sem patrí aj využívanie nových technológií v oblasti osvetlenia, klimatizácie, vykurovania atď. alebo rozširovanie našich fotovoltaických systémov.

Udržateľnosť a environmentálne riadenie sú zložité a časovo náročné. Preto má spoločnosť WEICON kolegu Henninga Voßa, ktorý je ako člen nášho tímu EHSC (Environment + Health + Safety + Compliance) zodpovedný za túto tému.

henning-voss-weicon
"Aj ako chemická spoločnosť môžeme urobiť veľa v oblasti udržateľnosti. S kolegami a externými odborníkmi pravidelne vyhodnocujem, čo je v rámci našich možností možné."

HENNING VOß, vedúci oddelenia EHSC MANAGEMENT v spoločnosti WEICON

A-Z udržateľnosti

Ak sa chcete dozvedieť viac o udržateľnosti – či už vo všeobecnosti, alebo v súvislosti so spoločnosťou WEICON – nájdete to, čo hľadáte, v našom A-Z o udržateľnosti. Vysvetlíme vám napríklad, čo je to uhlíková stopa podniku alebo čo znamenajú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Anfangen (Začnite)

Stačí začať! Môžete urobiť niečo zlé, pokiaľ ide o ochranu klímy? Zo strachu pred obvineniami z "greenwashingu" sa niektoré spoločnosti správajú ako paralyzované a napriek dobrým úmyslom majú tendenciu brzdiť opatrenia v oblasti udržateľnosti. Ale ak nerobíte nič zo strachu, že urobíte niečo zlé, určite robíte niečo zlé!

Bilanzieren (Bilancia)

Naša spotreba (napríklad spotreba energie alebo paliva) sa prepočíta na ekvivalent CO2 pomocou emisných faktorov. Toto číslo je výsledkom bilancie emisií, na ktorej je založená naša stratégia ochrany klímy. Napríklad jedna tona metánu predstavuje 25 ton ekvivalentu CO2.


CO2-Aequivalent

Corporate Carbon Footprint (Uhlíková stopa spoločnosti)

Spolu so spoločnosťou Fokus Zukunft GmbH & Co. KG sme v roku 2022 merali našu firemnú uhlíkovú stopu v Nemecku na základe Protokolu o skleníkových plynoch. Uhlíková stopa sa delí na rozsah 1, 2 a 3. Rozsah 1 zahŕňa všetky emisie vyprodukované vlastnou činnosťou (napríklad emisie vyprodukované spaľovaním vo vlastných zariadeniach). Rozsah 2 zahŕňa emisie spojené s nakúpenou energiou (napríklad elektrickou energiou). Rozsah 3 zasa zahŕňa emisie zo služieb poskytovaných tretími stranami a nakupovaných vstupov (napríklad služobné cesty, spotreba papiera atď.). Snažili sme sa vypočítať našu uhlíkovú stopu v Nemecku čo najkomplexnejšie – emisie rozsahu 3 však možno zohľadniť len čiastočne, pretože nie všetky procesy v celom hodnotovom reťazci sú známe alebo ich môžeme ovplyvniť.Chemie (Chémia)

Mnohé z našich výrobkov sú založené na chemických látkach, ktoré im dodávajú špecifické vlastnosti, ako je vysoká lepiaca sila alebo mimoriadne vysoká odolnosť proti poveternostným vplyvom. Venujeme veľkú pozornosť mnohým zákonným požiadavkám na naše výrobky a analyzujeme a hodnotíme ich podľa našich vlastných prísnych noriem – aj s ohľadom na environmentálnu kompatibilitu.

Digitalisierung (Digitalizácia)

Mnohé spoločnosti si v súčasnosti uvedomujú, že digitalizácia procesov môže na mnohých miestach znížiť spotrebu CO2. Prijali sme už aj niektoré opatrenia v oblasti digitalizácie. Napríklad sme zaviedli bezpapierovú evidenciu faktúr a personálnu administratívu, digitalizovali sme procesy v sklade a pri spracovaní expedície a mnohé osobné stretnutia sme nahradili digitálnymi.


Značka zamestnávateľa

Dobrovoľné znižovanie emisií a kompenzácia nevyhnutných emisií vytvára medzi našimi zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi povedomie o spôsobe využívania zdrojov. Neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie budovania značky zamestnávateľa je prezentovať sa ako udržateľný zamestnávateľ.CO2-Aequivalent

Fahrrad (Bicykel)

Prostredníctvom našej ponuky prenájmu bicyklov majú naši zamestnanci možnosť dochádzať do práce bez toho, aby znečisťovali životné prostredie. Samozrejme, kolegovia, ktorí bývajú ďaleko, sú stále odkázaní na auto, ale mnohí obyvatelia Münsteru k nám prichádzajú na bicykli – ako sa na naše cyklistické mesto patrí.


Ganzheitlich (Holistické)

Tí, ktorí to s bojom proti zmene klímy myslia vážne, sa nespoliehajú len na kompenzáciu CO2 prostredníctvom klimatických certifikátov. Iba spoločnosti, ktoré sa na triádu klimatickej neutrality - pozostávajúcu z predchádzania, znižovania a kompenzácie emisií CO2 – pozerajú komplexne, zabezpečia viac než len obmedzenie škôd.CO2-Aequivalent

Homeoffice (Domáca kancelária)

Práca z domu mnohým našim zamestnancom ušetrí cestu do práce autom, čím sa zníži záťaž na životné prostredie a mimochodom aj na peňaženku.


Internationaler Klimaschutz (Medzinárodná ochrana klímy)

Zmena klímy je globálna, takže nezáleží na tom, v ktorej časti sveta sa CO2 kompenzuje. Kjótsky protokol, ktorý je záväzný podľa medzinárodného práva, stanovuje, že takzvané projekty na ochranu klímy, ktoré zabraňujú emisiám skleníkových plynov alebo ich ukladajú, by sa mali realizovať tam, kde je to najhospodárnejšie. Mnohé projekty sa preto realizujú v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách, kde majú tiež prispieť k zlepšeniu hospodárskej, sociálnej a ekologickej situácie.

Junges Team (Mladý tím)

V spoločnosti WEICON pracuje veľa mladých ľudí. Priemerný vek v našej centrále v Nemecku je 37 rokov. Nie je žiadnym tajomstvom, že udržateľnosť sa stáva čoraz dôležitejšou, najmä pre mladšie generácie, a môže zohrávať úlohu aj pri výbere zamestnávateľa. O to viac by sa spoločnosť mala touto otázkou zaoberať.

Klimaneutrales Unternehmen (Klimaticky neutrálna spoločnosť)

Vo všeobecnosti platí, že spoločnosť je klimaticky neutrálna, ak sú nevyhnutné emisie alebo skleníkové plyny, ktoré poškodzujú klímu, kompenzované certifikovanými kompenzačnými projektmi. Pre naše sídlo v Münsteri sme získali certifikáty na ochranu klímy na roky 2022 a 2023, a preto sa môžeme v tejto lokalite nazývať "klimaticky neutrálnou spoločnosťou". V budúcnosti budeme pravidelne vykonávať recertifikácie a pokračovať v práci na ochrane klímy znižovaním emisií CO2 a zamedzovaním ich vzniku.


CO2-Aequivalent


Kommunikation (Komunikácia)

Robte dobre a hovorte o tom. Mnohé spoločnosti sa neodvažujú otvorene hovoriť o svojich opatreniach v oblasti udržateľnosti zo strachu pred obvineniami z "greenwashingu". Úprimná a transparentná komunikácia pritom môže pomôcť inšpirovať ostatné spoločnosti a povzbudiť ich, aby sami začali konať.

Langfristig (Dlhodobé)

Našu uhlíkovú neutralitu nekupujeme na marketingové účely. Ďalšími opatreniami na zníženie emisií a zamedzenie ich vzniku chceme ukázať, že dlhodobo a vážne prispievame k ochrane klímy a k zajtrajšku, ktorý stojí za to prežiť.

Messen (Veľtrhy)

Znížili sme svoju účasť na veľtrhoch, čím sme ušetrili niekoľko letov, hotelových nocí a najazdených kilometrov. V súčasnosti sme obmedzili počet domácich veľtrhov na štyri až päť najdôležitejších.

Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN)

Organizácia Spojených národov stanovila 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Ciele zohľadňujú všetky tri piliere udržateľnosti (ekologický, hospodársky a sociálny) a zahŕňajú aj boj proti zmene klímy.

CO2-Aequivalent

Vďaka našej certifikácii ako klimaticky neutrálnej spoločnosti podporujeme kompenzačný projekt v Turecku, ktorý zahŕňa tri z cieľov udržateľnosti.
ÖPNV (VEREJNÁ DOPRAVA)

Napriek tomu, že sa nachádzame v priemyselnej zóne, sme priamo napojení na systém verejnej dopravy prostredníctvom blízkej autobusovej zastávky. V rôznych priemyselných združeniach opakovane presadzujeme napríklad ďalšie rozšírenie frekvencie autobusov, aby sa verejná doprava stala ešte atraktívnejšou.

People – Planet – Profit (Ľudia – Planéta – Zisk)

Tieto pojmy označujú tri piliere udržateľnosti (v nemčine sa nazývajú Soziales, Ökologie, Ökonomie). Na základe týchto troch rovnako dôležitých pilierov môžu spoločnosti formulovať usmernenia pre udržateľné opatrenia. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť a zlepšiť ekologická, hospodárska a sociálna výkonnosť spoločnosti.

Quality (Kvalita)

Kvalite prikladáme veľký význam. To znamená, že dbáme na vysokú kvalitu surovín a zmysluplnosť našich výrobkov. Do nášho sortimentu nezahŕňame ani výrobky, ktoré sú mimoriadne škodlivé pre životné prostredie alebo ktoré neponúkajú žiadnu technickú pridanú hodnotu.

Reduzieren (Znížiť)

Znižujeme vplyv CO2 na mnohých miestach hodnotového reťazca. Na tejto stránke vysvetľujeme konkrétne opatrenia na zníženie emisií CO2.

Spenden (Darujte)

Od roku 2017 podporujeme charitatívne organizácie na celom svete. Medzi nimi sú aj združenia, ktoré pracujú pre životné prostredie, ľudí a zvieratá. O tom, kam pôjdu naše dary, rozhodujú naši zamestnanci.

Treibstoff (Palivo)

Náš vozový park potrebuje veľké množstvo benzínu a nafty. Preto postupne prestavujeme náš vozový park v Nemecku na rekuperačný pohon.


Umverpackungen (Prebalenie)

Začiatkom roka 2020 sme z nášho sortimentu nástrojov vylúčili plastové blistre. Odvtedy balíme naše náradie WEICON TOOLS do recyklovateľných kartónových krabíc, čím každoročne ušetríme približne šesť ton plastu.
Prečítajte si viac

Unternehmenswerte (Firemné hodnoty)

Ako spoločnosť vyznávame určité hodnoty, ktorými sa riadime pri každodennom konaní. Okrem rešpektu, otvorenosti, súdržnosti, komunikácie a spoľahlivosti zaraďujeme medzi naše firemné hodnoty aj zodpovednosť a udržateľnosť. Zodpovedné a udržateľné konanie je pre nás veľmi dôležité, a preto sa okrem doteraz prijatých opatrení naďalej zameriavame na udržateľnosť.

Vermeiden (Vyhnite sa)

Vyhýbanie sa emisiám CO2 by sa malo zohľadniť v každej stratégii udržateľnosti. Pretože aj keď kompenzujeme tonu CO2 na inom mieste na svete, stále je to tona CO2. Preto pravidelne skúmame a hodnotíme existujúce procesy v našej spoločnosti, ktoré by sa mohli optimalizovať z hľadiska udržateľnosti.

Work-Life-Balance (Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom)

Udržateľnosť pre nás znamená aj vedomé venovanie pozornosti zdrojom ľudí – a to už v našej spoločnosti. Našim zamestnancom napríklad zabezpečujeme dobrú rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

X-, Y- und Z-Generation (Generácie X, Y a Z)

Keď bola spoločnosť WEICON v roku 1947 založená, hrali environmentálne otázky v mnohých spoločnostiach skôr podradnú úlohu. Nemôžeme sa z toho vylúčiť. S nastupujúcimi generáciami Y a Z sa však téma udržateľnosti stáva čoraz dôležitejšou – aj vo WEICON-e. Výkonná riaditeľka Ann-Katrin Weidlingová je ako mileniálka štvrtou generáciou našej rodinnej firmy. Je pre ňu veľmi dôležité, aby spoločnosť WEICON sama prispievala k ochrane klímy.


Ziele (Ciele)

Udržateľná činnosť nie je úloha, ktorú si možno v určitom okamihu odškrtnúť, ale nepretržitý proces. Nikdy si neprestávame stanovovať nové ciele, aby sme znížili emisie CO2, kde sa len dá.