AN 302-71

vysoká pevnosť

Číslo produktu: 30271150
|
EAN:4024596020859

43,12 €*

Obsah: 50 ml (86,24 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie
  • Lepidlo

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H413 - Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.