Anti-Seize High-Tech

Festschmierstoffpaste

Číslo produktu: 27050400
|
detail.eanTitle4024596001117

34,58 €*

Obsah: 0.4 L (86,45 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

bez obsahu kovov

Anti Seize „High-Tech“ Assembly Spray is high temperature resistant, has excellent separating characteristics, is metal-free, neutral to materials and has an NSF approval. Anti-Seize „High-Tech“ is particularly suitable when metal-containing pastes can cause electrolytic reactions, and when nickelcontaining products should or may not be used due to health reasons and when dark metal-containing products should or may not be used for optical reasons. The product can be used in many industrial applications.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.