Black-Seal

Reiniger für elektrotechnische oder mechanische Bauteile

Číslo produktu: 11210400
|
detail.eanTitle4024596028725

16,37 €*

Obsah: 0.4 L (40,93 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

čistí a odmasťuje elektronické a mechanické diely

WEICON Electro Contact Cleaner is a special cleaner for the fast and effective cleaning and degreasing of all kinds of soiled or corroded contacts. It was specially developed for the cleaning of electronic and mechanical components. The special formula with high-purity solvents removes oxide/sulphide layers, combustion residues and resinous or sooty soiling. WEICON Electro Contact Cleaner reduces voltage loss and increases electric conductivity. Contamination that can cause surface leakage current is removed. WEICON Electro Contact Cleaner can be used on electrotechnical or mechanical components, such as electrical machines, measuring instruments, tools, balances, switches and sensors or electrical connections, contacts, relays and switchboards.

Informácie
  • Rozprašovač
  • Rozprašovacia trubica

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.