Čistič bŕzd

univerzálny čistič pre automobilový priemysel

Číslo produktu: 15201005
|
EAN:4024596005900

82,74 €*

Obsah: 5 L (16,55 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

univerzálny čistič pre automobilový sektor

WEICON Čistič bŕzd je univerzálny čistič pre automobilový priemysel. Čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Čistič bŕzd odmasťuje a čistí rýchlo a ľahko kovy, sklo a mnohé plasty, odstraňuje zvyšky olejov a tukov, alebo znečistenia. WEICON Čistič bŕzd je možné použiť na ošetrenie bŕzd (bubnové, aj kotúčové brzdy, obloženie, brzdové piesty, valce, pružiny a púzdra), spojky (obloženie a ďalšie súčiastky), alebo dielov motorov (karburátor, benzínové a olejové čerpadlo, prevodovka a.p.).

Informácie
  • Účinná látka

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxi