Čistič foriem

špeciálny čistič na vosk, silikóny a oleje

Číslo produktu: 15203505
|
detail.eanTitle4024596024871

98,60 €*

Obsah: 5 L (19,72 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

špeciálny čistič na báze aktívnych organických rozpúšťadiel

WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrdnuté zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele alebo hliníka.

Informácie
  • Účinná látka

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink