Čistič foriem

zum Reinigen von Formen aus Kunststoff, Stahl oder Aluminium

Číslo produktu: 11203550
|
detail.eanTitle4024596021597

16,63 €*

Obsah: 0.5 L (33,26 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

čistič na báze aktívnych organických rozpúšťadiel

WEICON Čistič foriem účinne odstraňuje vosky, silikóny, oleje, nevytvrdnuté zvyšky PUR a ďalšie znečistenie foriem z plastu, ocele, alebo hliníka.

Informácie
  • Rozprašovač
  • Rozprašovacia trubica

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.