Čistič plastov

zum Reinigen von Kunststoff-Applikationen

Číslo produktu: 11204500
|
detail.eanTitle4024596004293

11,69 €*

Obsah: 0.5 L (23,38 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

čistí a odmasťuje citlivé povrchy

WEICON Čistič plastov čistí, odmasťuje, odparuje sa bezo zvyšku. WEICON Čistič plastov slúži na očistenie a odmastenie citlivých povrchov plastov, gumy alebo práškovo lakovaných kovových dielov. Čistič plastov možno používať na rámy okien, roletové dvere, plastové profily, tesnenia, alebo lakované plochy v mnohých oblastiach priemyslu.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.