Čistič povrchov

na predúpravu lepených povrchov

Číslo produktu: 11207400
|
detail.eanTitle4024596023720

14,80 €*

Obsah: 0.4 L (37,00 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

pre prípravu lepených plôch

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov pre lepenie alebo utesnenie pomocou WEICON lepidiel alebo tesniacich hmôt. WEICON Čistič povrchov možno používať na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšinu plastov. Odparuje sa bezo zvyšku. Čistič povrchov možno používať napríklad na čistenie a odmastenie častí strojov počas údržby.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.