Čistič povrchov

na predúpravu lepených povrchov

Číslo produktu: 15207005
|
detail.eanTitle4024596024833

111,29 €*

Obsah: 5 L (22,26 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

na predprípravu lepených plôch

WEICON Čistič povrchov sa používa na čistenie a odmasťovanie povrchov, ktoré majú byť tesnené, alebo zlepené s WEICON lepiacimi a tesniacimi hmotami. Čistič povrchov je možné použiť na materiály ako je kov, sklo, keramika a väčšina plastov. Napríklad ho možno použiť na čistenie a odmastenie stroja pri údržbe.

Informácie
  • Účinná látka

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink