Čistič S v spreji

kraftvoller Spezialreiniger

Číslo produktu: 11202500
|
detail.eanTitle4024596000394

12,54 €*

Obsah: 0.5 L (25,08 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

čistí a odmasťuje všetky kovy, sklo, keramiku a mnohé plasty

WEICON Čistič S sprej čistí, odmasťuje a bezo zvyšku sa odparuje. Špeciálny ventil umožňuje aj prácu hore dnom. Čistič S možno použiť na všetky kovy, sklo a keramiku, na väčšinu plastov, termolastov, PVC, PMMA, polystyrénov atď. WEICON Čistič S možno používať na očistenie a odmastenie pred základným a vrchným náterom, na čistenie častí strojov, alebo pred aplikáciou ďalších produktov WEICON, kedy by mastný podklad mohol ovplyvniť výsledok.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné