Coax-Stripper No. 2

na odblankovanie a odizolovanie koaxiálnych káblov

pracovný rozsah Ø 4,8 - 7,5 mm

Číslo produktu: 52000002
|
detail.eanTitle4024596000318

24,02 €*

Obsah: 1 PCE (24,02 €* / 1 PCE)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Dobrá manipulácia vďaka|ergonomickému dizajnu

Coax-Stripper No. 2 umožňuje postupné odizolovanie všetkých bežných koaxiálnych káblov, káblov NYM a flexibilných káblov. Nie je potrebné nastavovať hĺbku rezu. Coax-Stripper No. 2 odblankuje koaxiálne káble s priemerom 4,8 - 7,5 mm, káble NYM 3 x 0,75 mm² a flexibilné káble 10 a 16 mm². Pri použití odstraňovača izolácie sa pri odstraňovaní izolácie vytvorí presný vzor rezu. Napríklad prvý plášť koaxiálneho kábla možno odstrániť nožom odblankovača na strane A. Vnútorný vodič sa potom odizoluje zo strany B.

Informácie

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H361 - Podozr