Contact Aktivátor AC

urýchľovač tuhnutia pre sekundové lepidlá

Číslo produktu: 12505150
|
detail.eanTitle4024596032982

19,80 €*

Obsah: 150 ml (13,20 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Urýchľovač tvrdnutia na báze acetónu pre kyanoakrylátové lepidlá, ak su nežiadúce biele výkvety v lepenom spoji

Aktivator urýchľuje vytvrdzovanie kyanoakrylátových lepidiel WEICON Contact. Pri použití na savé povrchy, ako je drevo, pena atď. a všetky chemicky ošetrené povrchy, ako je pozinkovaný kov atď., je účinnosť Aktivatora približne jedna minúta. Na nesavých povrchoch zostáva prípravok účinný až cca 12 hodín. Je vhodný na použitie s vysokoviskóznymi typmi WEICON Contact, veľkými hrúbkami vrstiev, savými a poréznymi povrchmi, pasívnymi materiálmi (alkalické povrchy, ako napr. pozinkované kovové diely) a nepriaznivými podmienkami prostredia (nízke teploty, nízka vlhkosť < 30%).

Informácie
  • Aktivátor
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.