Contact Primer pre polyolefíny

Haftvermittler für niederenergetische Kunststoffe

Číslo produktu: 12450010
|
detail.eanTitle4024596004798

23,76 €*

Obsah: 10 ml (237,60 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Príprava lepených polyolefínov (napr. polyetylén, polypropylén)

Mnohé plasty nie je vôbec možné lepiť, alebo len podmienečne, bez predchádzajúcej prípravy povrchu. Po ošetrení povrchu týchto plastov pomocou WEICON Contact Primer sa dosiahne zmena ich povrchovej štruktúry. Tým sa umožní lepenie inak ťažko zlepiteľných plastov, napr. polyetylénu (PE) a polypropylénu (PP) zo skupiny polyolefínov. Po ošetrení povrchu pomocou WEICON Contact Primer možno lepiť aj moderné termoplastické elastoméry (TPE), PTFE a tiež príbuzné plasty, ako sú napr. silikóny.

Informácie
  • Primer

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pr