Data-Strip No. 30

na odblankovanie a odizolovanie dátových a sieťových káblov vrátane bočných rezačiek

Číslo produktu: 52000030
|
detail.eanTitle4024596032555

41,84 €*

Obsah: 1 PCE (41,84 €* / 1 PCE)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

Vnútorný nôž je možné|nastaviť na hrúbku izolácie

WEICON Data Strip No. 30 je možné použiť na odizolovanie tienených dátových káblov a špeciálnych káblov s priemerom 4 - 10 mm a hrúbkou izolácie 0,2 až 1,4 mm. Integrované nastavovacie koliesko umožňuje nastavenie noža na rôzne hrúbky izolácie. Plynule nastaviteľný nôž je možné podľa potreby vymeniť. Ďalšou funkciou je odizolovanie prameňov s dĺžkovým dorazom v rozsahu 0,2 - 0,8 mm. Integrovaná bočná rezačka ľahko oddelí CU/AI káble s priemerom až 8 mm.

Informácie

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H334 - Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.

H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.