Easy-Mix Metal

Epoxid-Klebstoff zum Kleben von Metallteilen

Číslo produktu: 10652050
|
EAN:4024596020934

34,68 €*

Obsah: 50 ml (69,36 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

ideálny pre lepenie kovových dielov | samonivelizačný | hustý | rýchlo vytvrdzujúci

WEICON Easy-Mix Metal možno použiť na mnohé materiály, ako sú plasty, vláknité kompozity, keramika, sklo, kameň alebo drevo. Vhodné na lepenie, pri ktorom je potrebné prekonať väčšie tolerancie, ako aj na zalievanie. Na spracovanie produktov Easy-Mix v 50 ml balení je potrebná dávkovacia pištoľ Easy-Mix D 50.

Informácie
  • Lepidlo
  • Helix-zmiešavacia dýza

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor Bez signálneho slova.
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo.