Easy-Mix RK-7000

langsamhärtender Acrylat-Strukturklebstoff

Číslo produktu: 10565050
|
detail.eanTitle4024596021078

40,26 €*

Obsah: 50 ml (80,52 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

pomaly tvrdnúce | vysoká pevnosť | odolnosť proti úderu | trvalá zvyšková pružnosť

WEICON RK-7000 spája mnohé materiály, ako sú plasty, kovy alebo keramika, s vysokou pevnosťou na ťah, strih a odlúpenie, medzi sebou a navzájom. Je obzvlášť vhodný na konštrukčné lepenie, kde sa vyžadujú vysokopevnostné spoje. Lepidlo je veľmi viskózne, a preto je vhodné aj na použitie na zvislých plochách. Easy-Mix RK-7000 je univerzálne použiteľný a možno ho použiť napríklad v technológii výroby plastov, kovovýrobe, výrobe karosérií a vozidiel, strojárstve, elektrotechnike, pri spracovaní dreva alebo pri stavbe veľtrhov a výstav. Na spracovanie produktov Easy-Mix v 50 ml balení je potrebná dávkovacia pištoľ Easy-Mix D 50.

Informácie
  • Lepidlo
  • Quadro-zmiešavacia dýza

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 - Škodlivý pre vodné or
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.