Easy-Mix RK-7100

Acrylat-Strukturklebstoff, schnellhärtend

Číslo produktu: 10566050
|
detail.eanTitle4024596030643

40,26 €*

Obsah: 50 ml (80,52 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

rýchle vytvrdnutie | vysoká pevnosť | odolnosť proti úderu | trvalá zvyšková pružnosť

Akrylátové konštrukčné lepidlo WEICON RK-7100 spája mnohé materiály, ako sú plasty, kovy alebo keramika, s vysokou pevnosťou v ťahu, šmyku a odlupovaní, medzi sebou a navzájom Je obzvlášť vhodný na konštrukčné lepenie, kde sa vyžadujú vysokopevnostné spoje. Lepidlo je veľmi viskózne, a preto je vhodné aj na použitie na zvislých plochách. RK-7100 je univerzálne použiteľný a možno ho použiť napríklad v technológii výroby plastov, kovovýrobe, pri výrobe karosérií a vozidiel, strojárstve, elektrotechnike, pri výrobe modelov a foriem alebo pri výstavách a veľtrhoch. Na spracovanie produktov Easy-Mix v 50 ml balení je potrebná dávkovacia pištoľ Easy-Mix D 50.

Informácie
  • Lepidlo
  • Quadro-zmiešavacia dýza

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
Resin
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412 - Škodlivý pre vodné organiz
Hardener
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.