Elektro-čistič

reinigt elektronische Bauteile

Číslo produktu: 15212005
|
detail.eanTitle4024596030339

137,28 €*

Obsah: 5 L (27,46 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

čistí a odmasťuje elektronické a mechanické konštrukčné diely

WEICON Elektro-čistič je špeciálne čistidlo na rýchle a účinné očistenie a odmastenie znečistených alebo skorodovaných kontaktov všetkých typov. Elektro-čistič bol vyvinutý špeciálne pre čistenie elektronických a mechanických konštrukčných dielov. Špeciálne zloženie s vysoko čistými rozpúšťadlami odstraňuje vrstvy s kyslíkovou a sírovou koróziou, alebo mastné usadeniny. Znižuje úbytok napätia a zvyšuje elektrickú vodivosť. Odstraňujú sa nečistoty, ktoré môžu byť príčinou bludných prúdov. WEICON Elektro-čistič sa používa na ošetrenie elektrotechnických, alebo mechanických konštrukčných dielov, ako sú elektrické stroje, meracie prístroje, nástroje, váhy, spínače a snímače, elektrické konektory, kontakty, relé a rozvádzače.

Informácie
  • Účinná látka

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účink