Epoxidové minútové lepidlo

universeller Epoxidharzklebstoff

Číslo produktu: 10550024
|
detail.eanTitle4024596001056

13,60 €*

Obsah: 24 ml (56,67 €* / 100 ml)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

tekuté, samonivelačné | veľmi krátka doba spracovateľnosti | rýchlo vytvrdzujúce | transparentné

WEICON Epoxy Minute Adhesive can be used on numerous materials such as metal, plastic, fibre reinforced materials, ceramics, glass, stone and wood. Epoxy Minute Adhesive is suited for construction and assembly work whenever the use of the WEICON Easy-Mix System is inefficient.

Informácie
  • Lepidlo
  • Quadro-zmiešavacia dýza
  • Helix-zmiešavacia dýza

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
Resin
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Hardener
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.