Galva-sprej

kathodischer Korrosionsschutz

Číslo produktu: 11005400
|
detail.eanTitle4024596076047

15,72 €*

Obsah: 0.4 L (39,30 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

v odtieni ako žiarové pozinkovanie | test soľnou hmlou >450 h DIN EN ISO 9227

WEICON Galva-sprej je trvalou ochrannou vrstvou pre všetky kovové povrchy. Chráni kovy proti korózii, a rýchlo zasychá a vytvára pevne priľnavú vrstvu. Sprej je odolný proti slanej a sladkej vode a teplotám až do +300°C (+572°F). Po viac ako 450 hodinách, pri skúške soľnou hmlou podľa DIN EN 922, kovové časti ošetrené WEICON Galvasprejom n e v y k a z o v a l i ž i a d n u koróziu. Sprej možno použiť na opravy žiarovopozinkovaných dielov, ako vysoko efektívny protikorózny podklad napr. pri lakovaní karosérie, na náter zvarených a vŕtaných otvorov a spojov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H373 - Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri