Hliník-sprej A-100

abriebfester Schutz gegen Rost und Korrosion

Číslo produktu: 11050400
|
detail.eanTitle4024596000455

20,99 €*

Obsah: 0.4 L (52,48 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

vynikajúca protikorózna ochrana | odolný proti abrázii

WEICON Hliník-sprej A-100 je oteruvzdorný, odolný proti mnohým riedeným kyselinám a lúhom a proti klimatickým vplyvom. Obsahuje hliníkové pigmenty s čistotou <> 99.5%. WEICON Hliník-sprej A-100 ponúka vysoko kvalitnú protikoróznu ochranu pre všetky kovové povrchy. WEICON Hliník-sprej A-100 možno použiť v oblasti chladenia a ventilácie, vo vykurovacích systémoch, na potrubiach a skriniach strojov, na sklolaminátových dieloch karosérií, pri stavbe modelov, v reklame, pri výrobe hračiek a v mnohých ďalších oblastiach.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodob�