Meď-sprej

Schutz und optische Aufwertung von Metallteilen

Číslo produktu: 11101400
|
detail.eanTitle4024596000486

23,10 €*

Obsah: 0.4 L (57,75 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

vysoko kvalitný a efektný

WEICON Meď-sprej je vysoko kvalitný kovový sprej s dobrou priľnavosťou, s vysokým podielom medi, pre ochranné a dekoratívne povlaky, s efektným charakterom farebného kovu, pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Slúži tiež na optické zvýraznenie (ako meď) povrchov rôznych materiálov, dielov. Meď-sprej je možné použiť na okenné plechy, odkvapy a zvody, vonkajšie osvetlenie, poštové schránky, na dekorácie a pre umeleckú tvorbu.

Informácie
  • Rozprašovač

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlh