Odstraňovač etikiet

zum Lösen jeglicher Art von Etiketten

Číslo produktu: 11206500
|
detail.eanTitle4024596021603

16,37 €*

Obsah: 0.5 L (32,74 €* / 1 L)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

vrátane špeciálnej špachtle

WEICON Odstraňovač etikiet odstraňuje ľahko a rýchlo papierové etikety a zvyšky lepidiel na báze akrylátu a kaučuku. WEICON Odstraňovač etikiet je vhodný pre väčšinu povrchov ako je sklo, kovy, drevo, fólie a plasty. WEICON Odstraňovač etikiet ľahko a rýchlo odstraňuje cenovky (napr. chybné výtlačky), nálepky s adresou, alebo popisom produktu, popisové etikety, zvyšky etikiet a lepidla napr. po diaľničných známkach.

Informácie
  • Rozprašovač
  • Špachtľa na spracovanie

nimbits-articlequestions.form.entervalidmail
nimbits-articlequestions.form.entervalidquestion
nimbits-articlequestions.form.requiredtext

nimbits-articlequestions.list.none

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Nebezpečenstvo
H222, H229 - Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315 - Dráždi kožu.

H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.