Opravná tyčinka Hliník

Reparaturknete, nicht rostend

Číslo produktu: 10534057
|
EAN:4024596012281

16,73 €*

Obsah: 57 g (29,35 €* / 100 g)

K dispozícii, dodacia lehota 1-7 dní

Informácie o výrobku

nekorodujúca | plnená hliníkom

Pre rýchle a nekorodujúce opravy a lepenie kovových dielov. Pre opravy trhlín, dier a netesností na prevodovkách a nádržiach, karosériách a modeloch. WEICON Opravnú tyčinku Hliník je možné používať pri stavbe strojov a zariadení, v automobilovom priemysle, pri výrobe prevodoviek, modelov a v mnohých ďalších oblastiach.

Informácie
  • Lepidlo

Please enter a valid email address.
Please enter a valid question.
Fields marked with * are mandatory.

There aren't any asked questions yet.

0 z 0 hodnotení

Zanechajte recenziu!

Podeľte sa o svoje skúsenosti s ostatnými zákazníkmi.


Bezpečnosť výrobku

Pozor
H315 - Dráždi kožu.

H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.